Holl gefnogaeth arloesi busnes y llywodraeth mewn un lle, wedi’i grynhoi ac yn hawdd dod o hyd iddo, er mwyn arbed amser ac ymdrech i chi.

Rydym wedi ymrwymo i wneud cynnwys yr Hyb Arloesi yn hygyrch i bawb. Gellir prosesu cyfieithiadau ysgrifenedig o gynnwys o fewn cardiau cymorth y Ganolfan Arloesi i’r Gymraeg o fewn 48 awr. Cysylltwch â ni yn innovationhub@iuk.ukri.org os hoffech chi fanteisio ar y cynnig hwn.

Os oes angen cyfieithiad arnoch ar gyfer cynnwys y gwefannau y mae’r cardiau’n cysylltu â nhw, cysylltwch â’r sefydliad sy’n cynnal y wefan.